Вашият браузър е остарял и не осигурява пълноценна и безопасна работа на сайта. Моля, актуализиране браузъра, за да подобрите Вашето качество.

Vixen е японска компания, която произвежда телескопи, бинокли, зрителни тръби и принадлежности за своите продукти.

Заедно с много други по-масови продукти, те създадоха две необичайни разновидности на катадиоптричните телескопи с конструкция с отворена тръба вместо корекционна плоча с пълна апертура на Шмит-Касегрен и повечето конструкции на Максутов-Касегрен.