Back to old design!

Vixen

Vixen е японска компания, която произвежда телескопи, бинокли, зрителни тръби и принадлежности за своите продукти.

Заедно с много други по-масови продукти, те създадоха две необичайни разновидности на катадиоптричните телескопи с конструкция с отворена тръба вместо корекционна плоча с пълна апертура на Шмит-Касегрен и повечето конструкции на Максутов-Касегрен.