Back to old design!

Meade Instruments

Meade Instruments е мултинационална американска компания, основана през 1972 г. Те произвеждат и дистрибутират телескопи, микроскопи, бинокли, зрителни тръби и оптични принадлежности.

Meade Instruments е призната за една от най-иновативните и динамични компании на пазара на телескопи. Известна със своите новаторски телескопични конструкции, Meade въведе десетки подобрения през годините, които направиха любителската астрономия по-лесна и по-приятна от всякога. През годините Meade въведе много революционни технологии в областта на производството на телескопи. Компанията изгради своята репутация на пазара чрез иновативния дизайн и прецизната оптика на своите продукти. Тяхната цел е да направят астрономията достъпна и приятна за клиентите.

Зрителни тръби
Принадлежности
Друго