Back to old design!

Celestron

Celestron е компания, базирана в Торанс, Калифорния, САЩ, която произвежда телескопи и е дистрибутор на телескопи, бинокли, зрителни тръби, микроскопи и принадлежности, произведени от компанията-майка, Synta Technology Corporation от Тайван.

Телескопите на Celestron предлагат възможност за използване на компютъризирано местоположение на астрономически обекти, както и монтировки, които се самонасочват към даден обект, технология, известна като GoTo.