Вашият браузър е остарял и не осигурява пълноценна и безопасна работа на сайта. Моля, актуализиране браузъра, за да подобрите Вашето качество.
Каталог
За да разширите възможностите на оптичното устройство, използвайте различни принадлежности за зрителни тръби. Можете да закупите надеждни триножници, сменяеми окуляри, чанти за транспортиране и съхранение на зрителни тръби. Стативите със стандартни приспособления за закрепване са подходящи за зрителните тръби на всички производители. Окулярите могат да се използват само в някои професионални модели. Препоръчваме Ви да избирате чанти за транспортиране на базата на размерите на Вашето оптично устройство.