Back to old design!

При всички начинаещи се наблюдават трудности при започване на работа с микроскоп. Така че ако наскоро сте си купили микроскоп, много вероятно е да имате уместни и напълно разбираеми въпроси. Какво увеличение ми е необходимо? Има ли важна роля зрителното поле? Защо са ми необходими допълнителни окуляри? Събрахме отговори на най-често задаваните въпроси, за да Ви помогнем да си изясните нещата. Тази информация ще бъде полезна не само за хора, които вече имат микроскоп, но и за тези, които просто възнамеряват да закупят този оптичен уред.

"Защо е важно да се започне наблюдението с увеличение 4x?"

Типичният съставен оптичен микроскоп има три или четири обектива с увеличения 4x, 10x, 40x и 100x (маслена имерсия). Обективът 4x осигурява най-малкото увеличение, така че ще можете да наблюдавате голяма част от образеца. Това Ви позволява да откриете лесно желаната област за по-нататъшно наблюдение с микроскопа. Когато откриете областта, разположете я в центъра на зрителното поле и превключете на обектив с по-голямо увеличение. Много по-лесно е да фокусирате изображението с помощта на леща на обектива с малко увеличение, вместо с такъв с голямо увеличение. Връщане в началото

Връщане в началото

“Как се използва микроскопът като измервателен инструмент?”

Можете да измерите размера на даден образец с микроскоп, но е необходимо първо да калибрирате микроскопа. За целта е необходима микрометрична скала (наречена окулярна мрежа), вградена в окуляра на микроскопа, и измервателна скала върху предметната маса. Окулярната мрежа има деления, но Вие не можете да ги използвате за директно измерване на образеца. Да приемем, че скалата на предметната маса е със скално деление 0,01 mm. Ако подравните скалата върху предметната маса със скалата на окуляра, ще видите, че Х деления от скалата на окуляра съответстват на Y деления на измервателната скала върху предметната маса. За изчисление на стойността на делене на скалата на окуляра се използва следната формула:

Стойност на делене на окуляра = 0,01 * Y/X

Необходимо е да се правят изчисления като тези за всяка възможна комбинация от окуляри и обективи, тъй като те са с различни увеличения.

Връщане в началото

“Как се изчислява увеличението на микроскоп?”

За да изчислите увеличението на микроскоп, просто умножете увеличението на окуляра на микроскопа с увеличението на лещата на обектива. Общото увеличение на типичен съставен микроскоп с окуляр 10x и обективи 4x, 10x, 40x, 100x ще бъде 40x, 100x, 400x и 1000x в зависимост от използвания обектив. Същият принцип се прилага и за стереомикроскопите. Някои стереомикроскопи са оборудвани с обективи, които имат променливо увеличение в обхвата 0,75x-7,5x. Общото увеличение на микроскопа с окуляр 10x ще варира съответно от 7,5 до 75 пъти; с окуляр 25x – от 18,75 до 187,5 пъти стереомикроскопите. Някои стереомикроскопи са оборудвани с обективи, които имат променливо увеличение в обхвата 0,75x-7,5x. Общото увеличение на микроскопа с окуляр 10x ще варира съответно от 7,5 до 75 пъти; с окуляр 25x – от 18,75 до 187,5 пъти.

Връщане в началото

“Каква е връзката между увеличението на микроскопа и неговото фокусно разстояние?”

В науката за микроскопите фокусното разстояние се разбира като разстояние между лещата на обектива и горната част на наблюдавания обект. Фокусното разстояние на оптичната система показва колко ефективно системата събира и фокусира светлинните лъчи. По принцип, колкото е по-голямо увеличението на микроскопа, толкова по-късо е неговото фокусно разстояние.

Връщане в началото

“Как се правят снимки през микроскоп?”

Има няколко различни начина за правене на снимки с микроскоп. Множество модерни микроскопи са оборудвани с вградени цифрови камери, които са свързани с компютър чрез USB кабел. С такива модели микроскопи правенето на снимки е много удобно. Дори ако Вашият микроскоп няма вградена цифрова камера, възможността да правите снимки все още е налице. Има голям брой модели камери за микроскопи, които могат да се монтират вместо окуляр. С помощта на специален адаптер можете да присъедините към Вашия микроскоп и компактна камера или дори DSLR фотоапарат. Компактните камери се монтират по такъв начин, че лещата на обектива им да „гледа“ в окуляра на микроскопа. DSLR фотоапаратите работят чрез смяна на лещата на обектива на фотоапарата с тръбен адаптер за окуляра.

Връщане в началото

“Каква е разликата между микроскопите с малко увеличение и с голямо увеличение?”

Този въпрос е донякъде подвеждащ, тъй като определенията са леко размити. Например оптичните (светлинните) микроскопи обикновена са оборудвани с четири обектива: Обективите 4x и 10x са с малко увеличение; 40x и 100х са с голямо увеличение. Общото увеличение (получено с окуляр 10x), по-малко от 400x, характеризира микроскопа като модел с малко увеличение, а увеличение над 400x пъти – като такъв с голямо увеличение. Тъй като типичният съставен микроскоп е с по-голямо увеличение от стереомикроскопа (или дисекционния микроскоп), някои източници класифицират стерео моделите като микроскопи от групата с малко увеличение, а съставните микроскопи – като модели с голямо увеличение.

Връщане в началото

“Ние търсим учебен микроскоп. Какъв модел е по-добре да изберем – с три или с четири обектива?”

Това зависи от целта на Вашето наблюдение. Обикновено базовите учебни микроскопи се получават с три лещи на обектива (4x, 10x и 40x). Максималното увеличение на тези модели е 400x. Обикновено микроскопите за напреднали за учебни цели са оборудвани с четвърта леща на обектива с маслена имерсия и увеличение 100x. При използване на този обектив с окуляр 10x и технологията с имерсионно масло можете да получите увеличение 1000x. Увеличението 1000x Ви позволява да наблюдавате обекта с големи подробности. Това голямо увеличение обаче може да доведе до определени затруднения при фокусирането върху обекти. Необходимо е да се използва технологията с имерсионно масло (което може да бъде трудоемка задача), а освен това самият обектив е доста скъпа принадлежност. При увеличение 400x няма да получите толкова детайлни изображения, колкото при увеличение 1000x, но е много по-лесно да се фокусирате върху обектите, не е необходимо използване на имерсионно масло, а освен това ще спестите много пари.

Връщане в началото

“Какво означава регулиране на диоптъра?”

Регулирането на диоптъра Ви позволява да фокусирате единия окуляр независимо от другия, за да компенсирате разликата в зрението между двете Ви очи. Когато регулирането на диоптъра е извършено правилно, двете очи се чувстват комфортно по време на наблюденията.

Връщане в началото

“Какво означава зрително поле на микроскопа?”

Зрителното поле е диаметърът на осветения кръг, който се вижда през окуляра. Колкото по-голямо е увеличението, толкова по-малко е зрителното поле. За да получите точната стойност на зрителното поле на Вашия микроскоп, поставете прозрачна линийка под обектива на микроскопа и пребройте колко милиметрови линии се поместват във видимия осветен кръг.

Връщане в началото

“Каква е разликата между ахроматичния, планахроматичния, полуапохроматичния и апохроматичния обективи?”

Основните разлики между обективите на микроскопа са конструкцията, качеството на изображението и методите на изследване.
Ахроматичните обективи са с намалена сферична и хроматична аберация. Този тип обектив има плоско поле на фокусиране в средата, равно на 65% от зрителното поле. Полученото изображение може да бъде със синьо-червен оттенък.
Планахроматичните обективи коригират цветните аберации. Те правят зрителното поле плоско, за да се осигури много отчетливо изображение на цялата картина. Тези обективи са отлични за макрофотография.
Полуапохроматичните обективи са със средно качество на изображението (в сравнение с ахроматичните и планахроматичните обективи). Оптичните елементи в тези обективи съдържат флуорит, който позволява да се използват при флуоресцентна микроскопия.
Апохроматичните обективи (в сравнение с ахроматичните обективи) осигуряват по-отчетливо изображение с по-чисти цветове. Това се постига чрез увеличен спектрален диапазон.

Връщане в началото

“Мога ли да наблюдавам микроби с микроскоп?”

Няма да можете да наблюдавате микроби чрез любителски микроскоп. Причината, поради която това е невъзможно, е защото те са твърде малки. Можете да наблюдавате микроби само с микроскоп, който може да осигури увеличение поне 1200x, а образецът трябва да бъде оцветен. Затова ще трябва да използвате модел на микроскоп с доста голямо увеличение и специални методи за подготовка на образеца. Разбира се, дори сред бактериите има гиганти, които могат да се видят дори при увеличение 900x, но те живеят в най-големите океански дълбини и е практически невъзможно да се сдобиете с образци от тях.

Връщане в началото


Забранява се всяко възпроизвеждане на материала с цел публична публикация във всякаква информационна среда и във всякакъв формат. Можете да реферирате към тази статия с активна връзка към bg.levenhukb2b.com.

Производителят си запазва правото да прави промени на цените, гамата продукти и спецификациите им или да преустанови предлагането на продуктите без предварително уведомление.

Разглеждане на свързани статии (3)
Струва си покупката на стереомикроскоп?
Струва си покупката на стереомикроскоп?
Интересно ревю за това как работят тези микроскопи, как формират 3D изображение и в какви области се използват
Ръководство стъпка по стъпка за подготовка на проби за микроскоп и за по-нататъшната им употреба
Ръководство стъпка по стъпка за подготовка на проби за микроскоп и за по-нататъшната им употреба
Лесно за разбиране ръководство, което обяснява как да направите свои собствени проби за микроскоп
Търсене на най-добрия детски микроскоп
Търсене на най-добрия детски микроскоп
Бърз преглед на някои добри микроскопи за деца (на английски)
Всички статии