Back to old design!

Doživotní záruka společnosti Levenhuk

Na veškeré hvězdářské dalekohledy, mikroskopy, binokulární dalekohledy a další optické výrobky značky Levenhuk, s výjimkou příslušenství, se vztahuje doživotní záruka na vady materiálu a zpracování. Doživotní záruka je záruka platná po celou dobu životnosti výrobku na trhu. Na veškeré příslušenství značky Levenhuk se vztahuje záruka na vady materiálu a zpracování po dobu dvou let od data zakoupení v maloobchodní prodejně. Společnost Levenhuk provede opravu či výměnu výrobku nebo jeho části, u kterých společnost Levenhuk na základě provedení kontroly zjistí vadu materiálu nebo zpracování. Podmínkou povinnosti společnosti Levenhuk opravit nebo vyměnit takový výrobek je, že výrobek musí být vrácen společnosti Levenhuk spolu s dokladem o nákupu vyhovujícím společnosti Levenhuk.

Tato záruka se nevztahuje na spotřební díly, jako jsou žárovky (obyčejné, LED, halogenové, úsporné a jiné typy žárovek), baterie (dobíjecí i nedobíjecí), elektromontážní spotřební materiál apod.

Před vracením výrobku je nutno obdržet autorizační číslo k vrácení výrobku (Return Authorization – RA). Zavolejte nám na číslo +359 882 53 76 89 +359 888 00 33 92 nebo nás kontaktujte a získejte číslo RA, které bude uvedeno na vnější straně vašeho přepravního kontejneru. Ke všem vráceným výrobkům musí být přiloženo písemné prohlášení, na němž bude uvedeno jméno, adresa a telefonní číslo majitele výrobku, včetně popisu veškerých reklamovaných závad. Díly nebo výrobky, u kterých je provedena výměna, se stávají majetkem společnosti Levenhuk.

Zákazník bude odpovědný za úhradu veškerých nákladů na dopravu a pojištění do/ze společnosti Levenhuk nebo jejích autorizovaných prodejců, a bude muset tyto náklady uhradit předem.

Společnost Levenhuk vynaloží přiměřené úsilí na opravu nebo výměnu jakéhokoliv výrobku, na který se vztahuje tato záruka, do čtyřiceti pěti dnů od obdržení. V případě, že bude tato oprava nebo výměna vyžadovat více než čtyřicet pět dní, bude o tom společnost Levenhuk zákazníka informovat. Společnost Levenhuk si vyhrazuje právo nahradit jakýkoliv výrobek, jehož výroba byla ukončena, za nový výrobek se srovnatelnou hodnotou a funkcí.

Tato záruka se nevztahuje na žádné vady nebo škody vzniklé změnou, úpravou, zanedbáním, nesprávným používáním, použitím nesprávných zdrojů napájení, poškozením při přepravě, zneužitím nebo jinou příčinou, než je obvyklé použití, nebo nesprávnou funkcí nebo zhoršením funkčnosti v důsledku běžného opotřebení. Tato záruka se nevztahuje na výrobek, který se ztratí, ukradne, spadne na zem, rozbije se nebo dojde k jinému poškození nebo změnám původního výrobku způsobeným zákazníkem.

Společnost Levenhuk se zříká veškerých záruk, výslovných nebo předpokládaných, ať už jde o obchodovatelnost nebo vhodnost pro konkrétní použití, s výjimkou toho, co je zde výslovně uvedeno. Jedinou povinností společnosti Levenhuk v rámci této omezené záruky bude opravit nebo vyměnit výrobek, na který se tato záruka vztahuje, a to v souladu s podmínkami zde uvedenými. Společnost Levenhuk se zříká odpovědnosti za jakoukoliv ztrátu zisku, ztrátu informací nebo za jakékoliv obecné, speciální, přímé, nepřímé nebo následné škody, které mohou vyplynout z porušení jakékoliv záruky nebo vyplývající z použití nebo nemožnosti použití jakéhokoliv výrobku značky Levenhuk. Jakékoliv záruky, které jsou předpokládané a které nelze popřít, budou časově omezeny na období dvou let v případě příslušenství, a to vždy od data zakoupení v maloobchodní prodejně.

Některé státy/územněsprávní celky neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení a vyloučení se na vás nemusí vztahovat. Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva, přičemž na území různých států či jiných územněsprávních celků může být rozsah těchto práv odlišný.

Společnost Levenhuk si vyhrazuje právo provést změnu nebo ukončit výrobu jakéhokoliv výrobku bez předchozího upozornění.