Вашият браузър е остарял и не осигурява пълноценна и безопасна работа на сайта. Моля, актуализиране браузъра, за да подобрите Вашето качество.

Материали за обучение за рекламиране Levenhuk

1. Бързо справочно ръководство Levenhuk

Изтегляне на 'Бързо справочно ръководство Levenhuk' (zip)

Схема за избор на бинокли Levenhuk

scheme_bino_en.jpg

2. Наръчник за обучение за рекламиране на продукти Levenhuk

Този наръчник включва достатъчно информация за всички продукти на Levenhuk, включително доказалите се във времето най-продавани и наскоро пуснати продукти. Наръчникът описва основните стратегии за рекламиране за успешния ръст на продажбите.
Изтегляне на 'Levenhuk Product Promotion Training Manual' (pdf, на английски)

3. Продукти Levenhuk: Допълнение към наръчника за обучение за рекламиране

Тези кратки документи ще Ви дадат по-ясна представа за новите продукти на Levenhuk: Бинокли Levenhuk Atom, Rainbow, Karma и Sherman; монокли Levenhuk Wise PLUS, микроскопи Levenhuk DTX и нови модели телескопи Levenhuk Skyline. Те съдържат преглед на всяка серия, предимствата на новите продукти и полезни съвети за популяризирането им сред клиентите.
Изтегляне на „Продукти Levenhuk: Допълнение към наръчника за обучение за рекламиране“ (pdf, на английски)
Изтегляне на „Микроскопи Levenhuk DTX: Допълнение към наръчника за обучение за рекламиране“ (pdf, на английски)

4. Ръководство за микроскопи Levenhuk DTX

Основна информация относно микроскопите от серията Levenhuk DTX.
Изтегляне на 'Ръководство за микроскопи Levenhuk DTX' (pdf, на английски)

5. Ръководство за продуктите стереомикроскопи Levenhuk ST

Ръководство за продуктите с описания и спецификации на новите стереомикроскопи Levenhuk ST.
Изтегляне на 'Ръководство за продуктите стереомикроскопи Levenhuk ST' (pdf, на английски)

6. Нови микроскопи Levenhuk Rainbow

7. Ръководство за продуктите микроскопи Levenhuk серия 700

Ръководство за продуктите с описания и спецификации на новите микроскопи Levenhuk 700.
Изтегляне на 'Ръководство за продуктите микроскопи Levenhuk серия 700' (pdf, на английски)

8. Ръководство за продуктите Levenhuk LabZZ

Ръководство за продуктите с описания и спецификации на новите продукти Levenhuk LabZZ.
Изтегляне на 'Ръководство за продуктите Levenhuk LabZZ' (pdf, на английски)

9. Ръководство за продуктите лупи Levenhuk Zeno Vizor

Ръководство за продуктите с описания и спецификации на новите лупи Levenhuk Zeno Vizor.
Изтегляне на 'Ръководство за продуктите лупи Levenhuk Zeno Vizor' (pdf, на английски)

10. Продуктов каталог Levenhuk.

Изтегляне на 'Продуктов каталог.' (pdf, на английски)

11. Сертификат за доживотна гаранция от Levenhuk

Подробности относно международната доживотна гаранция на Levenhuk.
Изтегляне на 'Сертификат за доживотна гаранция от Levenhuk' (pdf, на английски)

12. Политика за качество на Levenhuk, Inc.

Политиката за качество на Levenhuk, Inc. подкрепя нашата мисия: да популяризираме философията „качество във всичко, което правим“, с усилието и ангажираност на цялата компания към непрекъснато усъвършенстване.
Изтегляне на 'Политика за качество на Levenhuk, Inc.' (pdf, на английски)